Genel Duyurular


OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
İNFAK ELİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı  27 MART 2021 Cumartesi  günü,

 

Saat:17.00'de  Atatürk Mahallesi 329. sokak No:28/A   
Küçükçekmece/İSTANBUL adresindeki dernek merkezinde aşağıda yazılı
gündeme göre yapılacaktır.
Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı taktirde, ikinci toplantı 10 NİSAN 2021
Cumartesi günü aynı gündemle aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurulur.

DERNEK YÖNETİM KURULU

 

      G Ü N D E M                                           :

 1.          Açılış ve Yoklama,
 2.          Kongre Başkanlık Divanı seçimi,
 3.          Saygı duruşu,
 4.         Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi,
 5.          Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 6.         Kesin Bütçenin görüşülerek onaylanması,
 7.          Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması,
 8.          Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 9.          Yeni Yönetim kuruluna gayrimenkul alımı ve satımı yetkisinin verilmesi,
 10.          Dilek ve Temenniler,
 11.          Kapanış.